Latest News

CẨM NANG "TỰ HỌC UKULELE" #2


E-BOOK TỰ HỌC UKULELE - PHẦN 2
Phần 2 sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản và cần thiết nhất để bắt đầu với cây đàn. Những kiến thức này áp dụng chung cho tất cả các bạn muốn chơi đệm hát hoặc solo/fingerstyle

VIDEO HƯỚNG DẪN CHỈNH DÂY VỚI APP
POCKET UKULELE
CLIP TRỢ GIÚP CHỈNH DÂY UKULELE
VIDEO HƯỚNG DẪN

8 nhận xét:

Liên Hệ

email: admin@musicfarm.club
website: http://www.musicfarm.club/

Recent Post